Linearmodulkonstruktioner

Linearmodulkonstruktion med remudveksling

En linearmodulkonstruktion drevet med kuglegevindspindel via remudveksling. Her har vi bygget en løsning med remudveksling integreret på linearmodulet efter kundens ønske. Linearmodulerne monteres let på stålstativer eller aluminiumsprofiler ved hjælp af vores monteringstilbehør til alle vores linearmoduler.

Paralleldrevne linearmoduler

Her har vi en automationsløsning, hvor vi paralleldriver to linearmoduler med en motor og en mellemaksel imellem. Denne konstruktion monterer små enheder med høj præcision. Vores LM- og KE-moduler leverer en høj og ensartet gentagelsesnøjagtighed og er velegnede til opgaver, hvor der er høje krav om nøjagtighed.

JM-modul med venstre- og højregevind

JM-modulerne kan også modificeres til at blive højre- og venstregående med to borde. Disse to borde går således mod hinanden ved at vi har kombineret en gevindspindel med højregevind og venstregevind på samme gevindspindel.  
Denne funktion er velegnet i f.eks. gevindspindelstøttefunktion.