Portaler

item portal med integrerat skydd

Här har vi levererat en portalrobot som lastar pallar. Applikationen är helt byggd i items profilsystem samt med items linjärprodukter integrerade i stativet. 

Med denna lösning är det också optimalt att integrera skyddet i maskinskyddet som gjorts här. Här spar man både tid och pengar!

Portal med item stativ och linjärmoduler

Här är ett exempel på hur man enkelt kan bygga upp ett starkt och flexibelt stativ i items profilsystem, samt hur man med hjälp av våra adapterplattor enkelt kan montera på våra linjärmoduler direkt på profilstativet.

I dessa lösningar gör Aluflex totala hållfasthetsdimensioneringar på stativen, linjärmodulerna och motorpaketen till era automationslösningar, samt levererar det vid önskemål ritat och klart!


Här spar vi tid och pengar för våra kunder!