XMS-Profilsystem

XMS item profilsystem är ett profilsystem för den kräsne maskinbyggaren! 
Ett mycket välgenomtänkt system som har täckta sidor utåt och möjligheter till all kabeldragning på insidan i varje profil. Komponenter såsom dörrar och genomföringar är utvecklade för att få en så tät maskinkonstruktion som möjligt för att uppnå lägsta möjliga ljudnivå på maskinen.

XMS profilsystem är passande när man önskar bygga maskinstativet och skyddet i en och samma lösning med många bra lösningar för täta dörrar och integrerad kabeldragning, som ger en snygg och ren design!