LinearModul A/S - Ejerstruktur

Indutrade erhvervede LinearModul i 2007, og siden da er vi indgået organisatorisk i forretningsområdet Industrial Components.
 
Indutrade markedsfører og sælger komponenter, systemer og tjenester med højt teknikindhold inden for udvalgte nicher. Kunderne udgøres først og fremmest af selskaber inden for procesindustrien. Koncernen tilfører sine kunder værdi ved at strukturere værdikæden og effektivisere kundernes brug af tekniske komponenter og systemer. For koncernens leverandører skabes værdi ved at de tilbydes en effektiv salgsorganisation med høj teknisk kompetence samt oparbejdede kunderelationer.
Indutrade-koncernen er opdelt i fire forretningsområder:
 
– Engineering & Equipment
– Flow Technology
– Industrial Components
– Special Products
 
Indutrade består af tæt på 200 datterselskaber i 27 lande (tal fra 2014) og bliver hele tiden større. Koncernens aktiviteter er koncentreret omkring markederne i Europa.
Omsætningen i 2014 var godt 9.500 msek. Antallet af medarbejdere ved årsskiftet 2014 var 4500.
Læs mere om Indutrade på www.indutrade.com